Registrace  |   Přihlásit

Stabilizace dřeva, Stabilized wood

Profesionální stabilizace dřeva epoxidovou pryskyřicí nebo akrylem?


Co je stabilizace dřeva?


Stabilizace je proces pomocí vakuotlakové technologie, kde se impregnuje materiál s cílem dosáhnout vyšší pevnosti dřeva. To se provádí převážně akrylovou nebo epoxidovou pryskyřicí vhodnou pro tento účel.

Jaký účel má stabilizace?

Stabilizace je nejvhodnější pro měkké dřeviny s řídkými dřevitými vlákny a převážne jen pro listnaté stromy s určitými vyjímkami. Ze dřeva, které je téměř nepoužitelné, se stává homogenní materiál s výbornou použitelností na rukojetě nožů, ozdoby či výrobu šperků, ozdobné intarzie, výrobky pro zpracování v truhlářství, kde vynikají svojí výraznou kresbou, ale hlavně větší kvalitou než u mnoha exotických tvrdých dřevin.

Proč nová metoda?

Jelikož jsem průkopníkem ve stabilizaci epoxidem, kterému jsem věnoval několit let vývoje což byla náročnější metoda, jak po stránce finanční ale také jiné technice, než je bežně známá akrylem, tak postupem času zjišťuji, že lidem nezáleží vůbec na kvalitě. Jsou schopni na své nože v řádech desítek tisíců použít dřevo, které není dokonale prostabilizované, děravé nebo vyplnění chyb je značně vyditelné a degraduje výsledné dílo. A proto, ač je to proti mému "desateru" zkusím tedy takový projekt, kde nabídnu 3 služby a udělám si průzkum co vlastně požadují výrobci nožů a šperků. Kvalita, kvantita nebo cena? Cílem tentokrát bylo posunout kvalitu v akrylovém systému a opět mohu říci, že s velkým uspěchem :-) ikdyž stále si budu stát za svým epoxidem.

Nabízím 3 možnosti stabilizace dřeva:

1) běžná stabilizace akrylem

2) vylepšená stabilizace akrylem

3) metoda epoxidovou pryskyřicí

Zkusím popsat jednotlivé metody pro představu a shrnout klady a zápory jednotlivých systémů na konci článku.

Metoda č.1 je běžně známá stabilizace, jak ze světa tak i u nás, která se provádí prosycením dřeva akrylovou pryskyřicí a následnému zabalení do hliníkové fólie a vytvrzení v horkovzdušné troubě nebo vodě při cca 80-90°C. Tento systém nedokáže vyplnit dřevo ani větší póry o velikosti špendlíkové hlavičky. Touto metodou velká část akrylu při zahřátí vyteče nejen z děr ale též částečně z dřevní buňky.  Ve dřevě (pokud se jedná převážně o nádorové dřevo) tedy zůstávají díry, které se musí po opracování následně dovyplnit epoxidem nebo malé dírky vteřinovým lepidlem. Místy mohou vzniknout méně prostabilizované části a dřevo muže být měkčí a tím pádem i náchylnejší k přijímání vlhkosti a tudíž i nerozměrové stálosti. Toto různorodé prosycení má za následek při vytvrzování vznik pnutí a vetší praskání dřeva. Při polymeraci vzniká vysoké teplo 110-120°C, tudíž hrozí větší riziko prasklin či různé deformace dřeva. Tento systém je nejlevnější co se technologického postupu týče.

Metoda č.2 je můj nový vylepšený/upravený systém stabilizace akrylem, kde dokáži vyplnit díry o objemu cca 0,5cm3 a dřevo je tak prosyceno v celém svém objemu na 99,9%. Tímto systémem ze dřeva nevytéká žádný akryl jelikož je dřevo stále ponořené v akrylu a zahřáté ve vodní lázni na 80-90°C, kdy dochází k polymeraci akrylu. Systém je o něco dražší, jelikož kolem dřeva je stále stabilizační tekutina a takřka i nad dřevem. Cena je vyšší nejen z důvodu ztráty většího množství akrylu ale také řešení stabilizačních nádob v čem bude akryl tuhnout, aby nepřišel do styku s vodou, ale přesto jsem mohl splnit požadavky na různé rozměry dřívek dodaných zákazníkem. Touto technologíí dokážu vyplnit velké dutiny ve dřeve, je tu však ALE, akryl se neumí zesíťovat, takže aby si zákazník nemyslel, že to nahradí epoxid. Pokud bude na kraji dřeva větší díra např. 1x1cm (bude jistě zalitá) tak se při obrábění bude hrana štípat. Při polymeraci vzniká vysoké teplo 110-120°C ale je následně redukováno díky vodní lázni, která odebere krajní teplo a je ihned ochlazována pod bod polymerace. U této metody hrozí spíše jen deformace dřeva, o prasklinách zatím nevím. Vyrobil jsem cca 200 dřev touto novou metodou a zatím bez jediné praskliny.

Metoda č.3 je systém v epoxidové pryskyřici, který má u mě již 9ti letou zkušenost. Zde asi není třeba mluvit o kvalitě jelikož epoxidům se v dnešní době zatím nic nevyrovná. Systém dokáže dřevo prostabilizovat na 100% a není potřeba řešit zda jsou praskliny či díry ve dřevě, protože bude vše kompletně zalité. Zde hraje roli pouze cena a složitější systém, včetně nádob, ve kterých dřevo ztuhne a jsou již nepoužitelné. Tento systém nevytváří exotherm tudíž nehrozí praskliny či deformace dřeva při vytvrzení. Dřevo se mnohem lépe opracovává a je homogenní. Zde je složitejší technologický postup, zvlášte když dostanete dřeva různých hustot a rozměrů, tak je třeba vypočítat jaké množství pojme a vždy přičíst něco navíc. Tohle se zkazí jenom jednou, epox ztuhne a nedá se již nic dělat. Takže aby zákazník byl spokojený, je třeba nějaký epoxid vyhodit do koše a vzhledem k tomu, že mám za sebou něco přes 3000 nastabilizovaných kusů v epoxidu, tak ikdyž existují výpočty, tak se občas příroda ošálit nedá.  

A ted všeobecně, tyto metody popisuji ze svého pohledu zakázkové stabilizace pro více kusů než jen jeden a pro konečného zákazníka, který svěřuje dřevo do vašich rukou a že mu jej navrátíte v plném počtu. To je riziko, které podstupujete vy i zákazník. Pokud si budu stabilizovat pouze pro vlastní použití, tak asi není třeba řešit zda mi ztuhne 0,5kg epoxidu nad dřevem, akryl nevytvrdne nebo vyteče mimo dřeva, nedostabilizuje se nebo nějaké dřevo praskne a skončí v popelnici.... .  

Nyní tedy k výhodám a nevýhodám:

1. metoda - běžný akryl

výhody:

 • nízká cena za špalík
 • opětovné použití stabilizačního roztoku
 • menší odpad stabilizačního roztoku
 • špalík dostačuje řezaný pásovou pilou, cirkulí či ruční pilou

nevýhody:

 • vytéká, tedy nelze tvrdit, že je dřevo zastabilizováno v celém průřezu
 • neumí vyplnit drobné póry/dírky o velikosti špendlíkové hlavičky
 • vysoká teplota exothermu, hrozí praskliny a deformace
 • neumí se zesíťovat
 • dodržení teplot pro vytvrzení

2. metoda - vylepšený akryl

výhody:

 • vyplnění dutin o velikost 0,5cm3
 • dřevo je zastabilizované na 99.9%, ve dřevě zůstává vysoký podíl akrylu 
 • opětovné použití stabilizačního roztoku
 • nulový vznik trhlin
 • nizká teplota exothermu, nedojde k bodu varu
 • špalík dostačuje řezaný pásovou pilou, cirkulí či ruční pilou

nevýhody:

 • vyšší odpad stabilizačního roztoku okolo dřeva
 • můžou nastat drobné deformace (většinou dle hustoty dřeva)
 • neumí se zesíťovat
 • dodržení teplot pro vytvrzení

3. metoda - epoxid

výhody:

 • kompletně prosycený špalík na 100%
 • vyplnění dutin/prasklin jakýchkoliv rozměrů
 • možnost lepšího obrábění (frézování, soustružení, závity.....)
 • špalík je homogenní
 • nevzniká exotherm
 • dřevo nepraská ani se nedeformuje 
 • vždy vytvrdne při správném dodržení poměru
 • špalík dostačuje řezaný pásovou pilou, cirkulí či ruční pilou

nevýhody:

 • vysoká cena za špalík
 • materiál nelze znovu použít

 

a nyní přejdem k cenám, která bude stanovena na výrobu od 6-8ks a více a může se měnit v závislosti na kvalitě dodaného dřeva, druhu dřeva a rozměrech. Standardní rozměr je cca 30x48-50x120mm. Při stabilizaci méně kusů bude cena po domluvě.

1.metoda - cena 250-300kč/ks

2.metoda - cena 300-350kč/ks

3.metoda - cena 350-400kč/ks 

a v neposlední řadě je dodávka vlastního materiálu a jisté podmínky. Dřevo je třeba aby bylo suché, tj. 8-10% vlhkosti, pokud bude mít více mohu jej dosušit ve své sušárně za příplatek 8kč/ks ale pouze do 15% vlhkosti. Špalíky je třeba dodat vždy o něco větší než je váš běžně používaný rozměr tj.+ 2mm na všech stranách ale do maxima 33x52x125mm. Vetší dřeva jsou po domluvě. Je to z důvodu možné deformace, aby po obroušení přelitků byl rozměr netknutý. Pokud se bude dřevo probarvovat vždy jen po 2 kusech tzn. sudý počet. Cena za pigment je + 5% z ceny špalíku. Barvy: modrá, zelená, červená, černá, hnědá, žlutá, fialová, oranžová.

A též vás bude zajímat i čas dodání, bohužel zpětně to šlo velmi pomalu, stále jsem ladil systémy k dokonalosti a též i úspoře času a materiálů a to práve jen ve volném čase, kterého mám málo. Stabilizace není  moje živnost, pouze potěšení, že mohu dodat na trh kvalitní dřevo a zákazníci jsou spokojeni, když jej opracovávají.

Nyní jsem ve fázi, kdy mohu dělat dřeva ve více kusech mnohem rychleji, takže odhadovaná doba bude kolem 1-3 týdny pokud bude dřevo z vaší strany připravené. Zda půjde např. o 1-3 kusy, tak určite pokud si nechcete připlatit, tak se vyplatí počkat až naplním stabilizační komoru cca 8 kusy a půjde vše do procesu najednou.

Pokud bude dřevo vařené v soli, dosušené v mikrovlnce, mastné, voskované či jiné vymoženosti tak nenesu odpovědnost za vzniklé chyby při stabilizaci. Aby se tyto chyby minimalizovaly, je dobré, když dřevo nekupujete z druhé ruky a nebo víte o jeho původu či zdroji, že je v pořádku.

 

Námi používaný zalévací materiál může přijít do styku s potravinami.

 

Technický rozvoj a zejména úspěchy v odvětví chemie spojené s lidským umem jsou v naší firmě základními kameny technolologického postupu stabilizace dřeva, ale i jiných pórovitých materiálů (kostí, rohoviny apod.).
Intenzivně jsme se věnovali tomuto vývoji s cílem dodat na trh materiál, který zejména svými vynikajícími vlastnostmi předčí dosud známé, ale dnes již technologicky zastaralé stabilizované dřevo běžně dodávané na trh. 
Naše výrobky nám v kvalitativních a porovnávacích testech prokázaly, že jsme o kus dále posunuli hranice možností v procesu stabilizace dřeva a že naše dřeva dostávaji naprosto jiný směr a kvalitu a zejména jsou ve srovnatelné cenové relaci s běžně dostupnými stabilizovanými dřevy na trhu.


 

Ukázka stabilizovaných dřev