Registrace  |   Přihlásit

Stabilizace dřeva, Stabilized wood


Co je stabilizace dřeva?


Stabilizace je proces pomocí vakuové technologie, kde se impregnuje materiál s cílem dosáhnout vyšší stability pevnosti dřeva. To se provádí převážně pryskyřicí vhodnou pro tento účel.
Stabilizace je poměrně nákladná a složitá procedura, což se odráží i v cenové relaci těchto dřívek.

Ne všechna dřeva jdou stabilizovat. Tvrdé dřeviny jdou obtížněji vlivem hustoty jejich vláken, ale určité množství pryskyřice dřevo pojme, vyplní pryskyřičné kanálky a tudíž dřevo je odolnější proti vlhkosti a nasákavosti vody. Také je mnohem stabilnější vůči přírodním vlivům, změnám teploty a odolávají různým rozpouštědlům a agresivním kapalinám.

Jaký účel má stabilizace?

Stabilizace je nejvhodnější pro měkké dřeviny s řídkými dřevitými vlákny. Toto je ideální materiál pro stabilizaci. Ze dřeva, které je téměř nepoužitelné, se stává homogenní materiál s výbornou použitelností na rukojetě nožů, ozdoby či výrobu šperků, ozdobné intarzie, výrobky pro zpracování v truhlářství, kde vynikají svojí výraznou kresbou, ale hlavně větší kvalitou než u mnoha exotických tvrdých dřevin.

Další výhodou je, že se dřevo dá různě dobarvovat až do výrazných odstínů. Dobarvováním se dosáhne lepšího vykreslení struktury dřeva.

  První použitelné technologie stabilizace pocházeji z USA před více než 25 lety.

Jeden dodavatel stabilizovaných dřev v EU informuje své zákazníky o kvalitě prodávaných produktů následujícím sdělení:

Citace v německém jazyce:
„Wir lassen unsere Hölzer in Deutschland, Dänemark oder den USA stabilisieren. Risse oder größere Poren werden von diesem Verfahren nicht erfasst da die Harze dafür zu dünn sind. Diese können entweder in einem zweiten Durchgang mit anderen Harzen oder direkt bei der Bearbeitung mit z.B. Starbondkleber geschlossen werden.“ 

Volný překlad citace:
„Dřívka necháváme stabilizovat v Německu, Dánsku nebo v USA. Trhliny nebo větší póry však nejdou touto technologií výroby zaplnit, protože pryskyřice je pro toto použití příliš řídká. Tyto otvory se musí uzavřít (vyplnit) buď v dalším kroku nějakou pryskyřicí nebo až přímo při opracovávání dřeva např. kyanoakrylátovým lepidlem.

Zde lze shlédnout nevyplněné trhliny, které se musí následně po opracování zalít vteřinovým lepidlem či jiným epoxidem.

https://www.youtube.com/watch?v=8JeWNxK--P0

Ze shora uvedeného textu je zřejmé, že použitá „zahraniční technologie“ stabilizace dřeva je nedokonalá a ve své podstatě pouze zamaskuje drobnou pórovitost dřeva. Větší póry a trhlinky již není schopná zvládnout a dodavatel pak doporučuje zákazníkovi ať si nevyplněné trhliny opraví doma sám. Nehledě nato, že tento „zahraniční“ produkt do svých pórů nasakuje vodu (kolem 5%), což zapřičiňuje tvarovou nestabilitu dřeva, která se může projevit po vyschnutí prohnutím dřeva v rovině své největší plochy. 

Tento problém trhlin a nasákavosti naše ryze „česká technologie“ stabilizace dřeva BEMETAL vyřešila a zákazník obdrží od nás produkt se zcela vyplněnými trhlinami a s nasákavostí pod 0,1% (tj. až 50 x nižší).

Technický rozvoj a zejména úspěchy v odvětví chemie spojené s lidským umem jsou v naší firmě základními kameny technolologického postupu stabilizace dřeva, ale i jiných pórovitých materiálů (kostí, rohoviny apod.).
Intenzivně jsme se více než rok věnovali tomuto vývoji s cílem dodat na trh materiál, který zejména svými vynikajícími vlastnostmi předčí dosud známé, ale dnes již technologicky zastaralé stabilizované dřevo běžně dodávané na trh. Námi používaný zalévací materiál může přijít do styku s potravinami.
Naše výrobky nám v kvalitativních a porovnávacích testech prokázaly, že jsme o kus dále posunuli hranice možností v procesu stabilizace dřeva a že naše dřeva dostávaji naprosto jiný směr a kvalitu a zejména jsou ve srovnatelné cenové relaci s běžně dostupnými stabilizovanými dřevy na trhu.


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

         Stabilizovaná mamutí stolička

Mamutí stolička, mamutí zub